5S là một phương pháp cải tiến môi trường làm việc và quản lý kĩ thuật được bắt nguồn từ Nhật Bản vào những năm...

Chi tiết >>

Xác định văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp vì vậy Tổng Giám...

Chi tiết >>

5S là tập hợp 5 từ tiếng Nhật, mỗi từ bắt đầu bằng chữ S: Seiri (Sàng lọc: S1) – Seiton (Sắp xếp: S2) – Seiso (Sạch sẽ: S3) – Seiketsu (Săn...

Chi tiết >>