Đảng ủy PVTEX quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng
          Ngày 10/1/2019, Đảng ủy Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng.
Thay mặt Ban lãnh đạo Đảng ủy, đồng chí Đào Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốcCông ty đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, tập trung vào các nội dung quan trọng như, kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
Quang cảnh hội nghị
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đào Văn Ngọc cũng thông tin về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nội dung cơ bản quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng. Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh việc học tập, quán triệt không chỉ để nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn giúp mỗi đảng viên hiểu sâu sắc hơn, để làm tốt hơn việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình trong thời gian tới. Đây là Nghị quyết rất phù hợp với Công ty chúng ta, chúng ta cần phải nghiêm túc thực hiện đúng và đủ. Đồng chí đề nghị các đảng viên tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Đồng chí Đào Văn Ngọc khẳng định mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta khi có tâm huyết, có năng lực, có văn hóa và vận dụng tốt Nghị quyết của Đảng thì chắc chắn sẽ đưa PVTEX vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước đứng vững và phát triển.
Trần Miền
Bình luận
Tin khác