Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ chào giá “Thanh lý lô dầu Cosmo tồn kho trong kho ME”.

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) đã phát hành Hồ sơ yêu cầu chào giá “Thanh lý lô dầu Cosmo tồn kho trong kho ME” với nội dung cụ thể như sau:

-       Bên chào bán: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí.

-       Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

-       Tên hàng hóa:

·           DẦU COSMO-C61/C62;

·           DẦU COSMO-100;

·           DẦU COSMO-CON 1.

(Chi tiết hàng hóa sẽ được gửi đến Nhà thầu quan tâm, và Nhà thầu quan tâm có thể liên hệ lấy mẫu dầu và khảo sát thực tế).

-       Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rộng rãi, một túi hồ sơ/phong bì kín có niêm phong;

-       Thời gian đăng website: từ ngày 30/7 đến hết ngày 01/8/2019

-       Thời gian nhận Hồ sơ chào giá: từ 08h00 ngày 02 tháng 8 năm 2019 đến 10h00 ngày 12 tháng 8 năm 2019 (trong giờ hành chính từ 08h00 đến 17h hàng ngày) .

-       Thời gian mở Hồ sơ chào giá: 10h30 ngày 12 tháng 8 năm 2019 tại văn phòng công ty địa chỉ Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Nay chúng tôi gia hạn thời điểm đóng mở thầu như sau:

-       Thời gian nhận Hồ sơ chào giá: trước 14h00 ngày 12 tháng 8 năm 2019 (trong giờ hành chính từ 08h00 đến 17h hàng ngày) .

-       Thời gian mở Hồ sơ chào giá: 14h30 ngày 12 tháng 8 năm 2019.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên không thay đổi so với Hồ sơ yêu cầu đã phát hành. Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ông Nguyễn Đức Quân/Phòng Thương mại số điện thoại: 0225 3 614 615 (ext 162) hoặc 0903291180.

Thông tin chi tiết mời chào giá được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.pvtex.com.vn/bidding/.

Trân trọng cám ơn,  

Bình luận
Tin khác