Thư đề nghị chào giá dịch vụ thí nghiệm dầu máy biến áp.

Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá cung cấp dịch vụ thí nghiệm dầu máy biến áp cho Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ với nội dung cụ thể như sau:

-         Nhu cầu:

    Theo đầu bài kỹ thuật của YCDV số 34-18/YCDV-BD “Thuê dịch vụ thí nghiệm dầu máy biến áp” ngày 26/12/2018.

    (Các NCC liên hệ trực tiếp để nhận đầu bài kỹ thuật và khảo sát thiết bị ./.)

-  Hình thức nhận báo giá: chào giá được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến PVTex thông qua hình thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; Đối với các Nhà cung cấp ở xa (miền Nam Việt Nam), Nhà cung cấp nước ngoài có thể gửi chào giá qua email hoặc chuyển fax đến PVTex.

Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Email: Tuanbt@pvtex-dv.vn                                                Fax: 0225 3 614 623

-  Thời gian gửi báo giá (05 ngày): Từ 08h00 ngày 03/04/2019 đến 17h00 ngày 09/04/2019;

-  Điều kiện thanh toán: Hai bên sẽ thống nhất trong quá trình đàm phán và thương thảo hợp đồng;

-  Điều kiện thực hiện dịch vụ: Trong tháng 04 năm 2019;

-  Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3 614 615 (ext 161)                                   Fax: 0225 3 614 623

Trong báo giá đề nghị Nhà cung cấp nêu rõ điều kiện thanh toán và thời gian thực hiện dịch vụ tối thiểu.

Thông tin chi tiết mời chào giá được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.pvtex.com.vn

Trân trọng cám ơn,   

                                                                                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                            (Đã ký)       

 

                                                                                                                                Đào Văn Ngọc

Bình luận
Tin khác