Thư đề nghị chào giá thanh lý phế liệu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CANH TRANH

Kính gửi: Các đơn vị có quan tâm

            Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sọi Dầu khí (PVTEX) trân trọng gửi tới các đơn vị thư mời chào giá cạnh tranh gói thanh lý phế liệu tại nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ với nội dung cụ thể như sau:

1.      Địa điểm và phạm vi công việc

-         Địa điểm: Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ, lô CN 5.5A khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng;

-         Phạm vi công việc: Thanh lý phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty PVTEX.

2.      Thành phần/chủng loại phế liệu cần thanh lý

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

1

Phi nhựa 1m3

Cái

2

Tấm xốp

Kg

3

Pallet

Cái

4

Ống lõi giấy

Kg

5

Bìa Carton

Kg

6

Nilong

Kg

3.       Thời gian thực hiện hợp đồng.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2020. Khi hết hạn hợp đồng căn cứ nhu cầu, khả năng của hai bên, hai bên có thể cùng nhau gia hạn (ký phụ lục) hoặc tiến hành thực hiện chào giá trực tiếp theo quy định của pháp luật.

4.       Yêu cầu Hồ sơ.

Các đơn vị quan tâm chào giá, gửi hồ sơ chào giá bao gồm: hồ sơ năng lực, giấy đăng ký kinh doanh, thư chào giá... Hồ sơ chào giá phải đựng trong 01 (một) phong bì dán kín gửi tới địa chỉ của Công ty PVTEX.

-         Địa chỉ: lô CN 5.5A khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng;

-         Thời gian gửi hồ sơ chào giá ( trong 04 ngày làm việc): từ 8h00 ngày 30/7/2019 đến 17h00 ngày 2/8/2019.

            Trân trọng cảm ơn   

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: QLCLAT.

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 

   Đào Văn Ngọc

 

 

Bình luận
Tin khác