Thư mời chào giá cạnh tranh
 
 

 Kính gửi:Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) trân trọng gửi đến các nhà cung cấp có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo quy định của Nhà nước và quan tâm thư mời chào giá canh tranh xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ với nội dung cụ thể như sau:
1.      Phạm vi công việc
 Địa điểm: Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ, lô CN 5.5A, khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
2.      Thành phần Chất thải nguy hại bao gồm:

 

 
 
TT
 
Tên chất thải
Trạng thái tồn tại
(Rắn/lỏng/bùn)
Mã CTNH
Khối lượng trung bình
(kg/năm)
1
Các loại cặn phản ứng và cặn đáy tháp chưng cất khác
Rắn
03 02 05
12.000
2
Sáp và mỡ đã qua sử dụng
Rắn
07 03 06
200
3
Bóng đèn huỳnh quang thải
Rắn
16 01 06
300
4
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
Lỏng
17 02 03
12.000
5
Dầu truyền nhiệt & cách điện tổng hợp thải
Lỏng
17 03 04
1.000
6
Các loại dung môi và hỗn hợp dung môi thải khác
Lỏng
17 08 03
12.000
7
Bao bì mềm thải
Rắn
18 01 01
3.500
8
Bao bì cứng thải bằng kim loại
Rắn
18 01 02
3.000
9
Bao bì cứng thải bằng nhựa
Rắn
18 01 03
500
10
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
Rắn
18 02 01
8.000
11
Hoá chất và hỗn hợp hoá chất phòng thí nghiệm thải có các thành phần nguy hại
Lỏng
19 05 02
500
12
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải
Rắn
03 02 08
24.000

 

 
3.      Thời gian thực hiện hợp đồng
Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/11/2019. Khi hết hạn hợp đồng, căn cứ nhu cầu, khả năng của hai bên, hai bên có thể cùng nhau trao đổi thương lượng để gia hạn (ký phụ lục) hợp đồng hoặc thực hiện mời chào giá trực tiếp theo quy định của pháp luật
4.      Yêu cầu Hồ sơ
Rất mong quí Công ty quan tâm và gửi hồ sơ chào giá cùng các tài liệu liên quan. Hồ sơ phải được dán kín và niêm phong gửi theo đường bưu điện/chuyển phát nhanh tới công ty.
-         Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.
-         Thời gian gửi hồ sơ chào giá (trong 08 ngày làm việc): Từ 08h00 ngày    27/11/2018 đến ngày 17h00 ngày 05/12/2018;
          Trân trọng cám ơn!

 

 
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Khắc Toàn
Bình luận
Tin khác