Thư mời chào giá mua vật tư điện
Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm
Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm công văn mời chào giá vật tư điện và HVAC phục vụ tăng công suất cho Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ với nội dung cụ thể như sau:
-         Nhu cầu:
Như phụ lục 01 đính kèm ./.
-         Chỉ tiêu chất lượng:
  Như phụ lục 01 đính kèm ./.
-         Điều kiện giao hàng: tại kho của PVTex;
Hình thức nhận báo giá: Chào giá mở Nhà cung cấp gửi chào giá qua email hoặc chuyển fax đến PVTex.;
Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.
Email: vanthupvtex@pvtex-dv.vn                                                Fax: 0225 3 614 623
Thời gian gửi báo giá (03 ngày): Từ 15h00 ngày 5/12/2018 đến 17h00 ngày     8/12/2018;
Điều kiện thanh toán: Hai bên sẽ thống nhất trong quá trình đàm phán và thương thảo hợp đồng;
Điều kiện giao hàng: Tối đa là 6 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
Thông tin liên hệ:
Tel: 0225 3146 615 (ext 151/159)
Trong báo giá đề nghị Nhà cung cấp nêu rõ điều kiện thanh toán và thời gian đặt hàng tối thiểu.
Thông tin chi tiết mời chào giá được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.pvtex.com.vn
Trân trọng cám ơn,   

 

 
KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
 (Đã ký)
 
 
Triệu Xuân Việt
 
 
 

Phụ lục 01: Danh mục vật tư và chỉ tiêu chất lượng vật tư điện và HVAC phục vụ tăng công suất.
 
TT  Danh mục vật tư Thông số kỹ thuật ĐVT Số lượng
1 Biến tần  Ativar 61-18.5kW; 380V-480V ATV61HD18N4Z Cái 1
2 Circuit breaker LS - Korea 
MMS 63S 1000V, 50/60Hz MMS-63S
Cái 2
3 Cầu chì  50A RS26-50A-D02 Cái 10
4 Cầu chì  35A RS26-35A -D02 Cái 270
5 Cầu chì 10A RS26-10A -D01 Cái 40
6 Cầu chì 4A RS26-4A -D02 Cái 6
7 Contactor  LC1D25M7 Schneider Cái 3
8 Contactor  LC1D09M7 Schneider Cái 3
9 Aptomat  3P 40A MBK1-63 Mack Cái 3
10 Aptomat  2P 10A DZ47-63 TENGEN Cái 3
11 Cáp điện hạ thế  1.0mm2 cuộn 100m Cuộn 2
12 Cáp điện hạ thế  1,5mm2 cuộn 100m Cuộn 2
13 Cáp điện hạ thế  6 mm2 cuộn 100m Cuộn 1
14 Tụ điện  100 MF 250VAC, A856 Cái 20
15 Tụ điện  15 MF 400VAC, 50HZ Cái 10
16 Tụ điện  5MF 50/60HZ, 450VAC  Cái 10
17 Tụ điện  4MF 50/60HZ, 450VAC  Cái 10
18 Rơ le nhiệt độ  RAINBOW 
ELECTRONICS TS - 040S R
Cái 4
19 Rơ le  30A/240V 
ZHEJIANG HONGLI HLR6100-1ATUBCF
Cái 4
20 Rơ le  AC220V, 30A/240VAC 
ZHEJIANG HONGLI NT90TPNCE220CB
Cái 4
21 Rơ le điện thế khởi động  (Potential Relay)
Pick up 239/270V, Drop out 50/110V
3ARR3T4AA3 - General Electric
Cái 2
22 Phin lọc gas  R134A (phin hàn)
Đường kính: Φ30mm; chiều dài: 100mm; ống gas vào, ra: Φ6mm
Cái 5
Bình luận
Tin khác