Một nhà máy xanh cho tương lai
Ngay từ ngày đầu triển khai dự án, các tiêu chuẩn về an toàn sản xuất, bảo vệ môi trường đã được Công ty cổ phần Hóa dầu & Xơ sợi dầu khí (PVTEX) cùng tổ hợp nhà thầu HEC – LGI – PVC
Khái quát về PTA - nguyên liệu đầu vào của nhà máy sản xuất xơ sợi polyester
Từ trước đây, Dimethyl terephthalate (DMT) được sử dụng để sản xuất polyester bao gồm: polyethylene terephthalate và polytrimethylene terephthalate. DMT được hình thành từ một phản ứng giữa terephthalic acid và methanol, ưu điểm là dễ oxi hoá hơn dạng axit và có thể ngưng tụ trong chân không để tạo ra một sản phẩm tinh khiết.
Công nghệ sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ
Mô tả công nghệ nhà máy Polyester Đình Vũ

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541060
Trực tuyến: 5