CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ

Địa chỉ: lô CN5.5 A khu công nghiệp Đình Vũ - phường Đông Hải 2
- Quận Hải An - Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3614615 ( máy lẻ PKD:153,161)

Fax: 0225.3614623 -  Email:huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com
 
Họ tên (*)  
Công ty
Điện thoại (*)
Di động (*)
Email (*)
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung

 

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541046
Trực tuyến: 13