Hệ thống đại lý và phương thức phân phối sản phẩm
Với mục tiêu là xây dựng Công ty cổ phần Hoá dầu & Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) trở thành doanh nghiệp lớn và uy tín, chuyên sản xuất, kinh doanh nguyên/phụ liệu cho ngành dệt may trong nước và khu vực, đứng đầu trong cả nước về sản xuất xơ sợi Polyester, PVTEX đã và đang xây dựng mạng lưới phân phối, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm xơ sợi Polyester theo định hướng chiến lược phát triển thị trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541109
Trực tuyến: 5