Kiểm soát chất lượng sản phẩm, công tác được coi trọng hàng đầu của Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ

Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ có công xuất 500 tấn xơ sợi polyester một ngày, tương đương 175.000 tấn/năm. Là Nhà máy có công xuất thuộc loại lớn so với các Nhà máy trên thế giới và đầu tiên của Việt Nam nên ngay từ những ngày đầu xây dựng Nhà máy, công tác kiểm soát chất lượng đã được Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Hóa dầu & Xơ sợi dầu khí (PVTEX) đánh giá là công tác quan trọng hàng đầu, được chú trọng đầu tư quy mô, bài bản cả về nhân sự lẫn trang thiết bị.

 

 
 
 
Sản phẩm sợi DTY được đánh giá đạt chuẩn chất lượng A của PVTEX.
Trong 2 năm xây dựng Nhà máy, toàn bộ 15 chuyên viên, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của phòng thí nghiệm được gửi đi đào tạo bài bản tại các phòng thí nghiệm của các nước có ngành công nghiệp sản xuất xơ sợi polyester phát triển trình độ cao như Đức, Thụy sỹ, Trung Quốc. Ngay khi trở lại Nhà máy, CBCNV phòng thí nghiệp đã tiếp nhận, vận hành tốt các máy móc hiện đại xuất xứ từ các nước tiên tiến như: Instron - Mỹ, Keisokki, Intec – Nhật Bản, để phân tích, kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xơ, sợi PVTEX. Ngoài ra, CBCNV phòng thí nghiệm PVTEX luôn ý thức cập nhật thông tin và các kỹ thuật thí nghiệm tiên tiến để hoàn chỉnh phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm. 
 
Lấy mẫu melt tại phân xưởng Trùng ngưng
Tính từ thời điểm chính thức vận hành Nhà máy, hàng ngàn mẫu sản phẩm đã được lấy mẫu, đánh giá theo đúng Quy trình. Phòng thí nghiệm Nhà máy hoạt động 24/24 giờ, cứ đúng 3 giờ phải lấy mẫu sản phẩm 1 lần. Mẫu sản phẩm đưa đến phòng thì nghiệm phải đạt độ ổn định dưới điều kiện nhiệt độ, độ ẩm chuẩn của phòng thí nghiệm trước khi kiểm tra chất lượng. Thời điểm lấy mẫu sản phẩm đều được quy chuẩn như mẫu xơ PSF phải lấy sau máy cắt khi dây chuyền đang hoạt động ổn định, còn mẫu sợi POY và DTY được lấy sau khi kiểm tra ngoại quan tại phân xưởng rồi đưa trực tiếp đến phòng thí nghiệm. Công tác kiểm tra mẫu có tính liên tục trong suốt quá trình vận hành của dây chuyền.
 
Kỹ sư phòng thí nghiệm PVTEX phân tích mẫu hạt PET chip.
Sau khi hoàn tất công tác lấy mẫu, các nhân viên phòng thí nghiệp Nhà máy tiến hành phân tích các sản phẩm theo các chỉ tiêu thiết kế của Nhà máy. Xơ PSF có 9 chỉ tiêu quan trọng lần lượt được kiểm tra bao gồm: Độ mảnh; Cường lực tại thời điểm đứt; Cường lực tại thời điểm độ giãn dài 10%; Độ giãn dài tại thời điểm đứt; Số nếp gấp; Độ ổn định của nếp gấp; Độ lên dầu; Độ co trong không khí nóng; Lỗi nhuộm sâu. Chất lượng sợi POY và DTY được đánh giá qua các chỉ tiêu sau: Độ mảnh; Cường lực; Độ giãn dài tại thời điểm đứt; Độ không đồng đều của sợi POY; Độ co trong nước sôi của sợi DTY; Khả năng nhuộm của sợi DTY.
 
Công nhân kỹ thuật PVTEX kiểm tra độ mảnh của xơ PSF.
Hiện nay, phòng thí nghiệm Nhà máy sản xuát xơ sợi polyester Đình Vũ đã liên kết với các đơn vị kiểm tra chất lượng độc lập khác (trong nước và quốc tế) để trao đổi thông tin và gửi mẫu để đánh giá chất lượng khách quan đồng thời kiểm tra kỹ năng của nhân viên phân tích. Các sản phẩm được đánh giá đạt chuẩn A của phòng thí nghiệm PVTEX đều được căn cứ trên các tiêu chuẩn hiện đại, tiên tiến hàng đầu thế giới. Là một phòng ban được thành lập muộn nhất của Nhà máy nhưng phòng thí nghiệm đã có những đóng góp quan trọng trong công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm PVTEX.
 
Thu Hà - Thành Công 
 
 

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541100
Trực tuyến: 3