Đại hội đồng cổ đông thường niên2014
(PVTEX) Ngày 15/10/2014, Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
(PVTEX) Theo thông lệ cứ mỗi năm một lần, sau khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên tại văn phòng điều hành Công ty.
Đại hội cổ đông năm 2008
Ngày 28/2/2008 công ty Cổ phần PVTEX Đình Vũ tiến hành họp đại hội đồng cổ đông và biểu quyết, bỏ phiếu để thông qua danh sách cổ đông thành lập, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phương án sản xuất Kinh doanh của công ty, bầu HĐQT, Ban KS và bổ nhiệm TGĐ và thông qua phương án trả lương và phụ cấp cho các chức danh.
Các cổ đông và tình hình góp vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa dầu & Xơ sợi Dầu khí
Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) được thành lập vào tháng 3 năm 2008 trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541116
Trực tuyến: 9