Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

(PVTEX) Theo thông lệ cứ mỗi năm một lần, sau khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên tại văn phòng điều hành Công ty.

Ngày 25/03/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí được tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 có đại diện các cổ đông với 180 triệu vốn cổ phần (chiếm 100% vốn điều lệ); các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các Trưởng/Phó phòng chức năng của Công ty. Tham dự Đại hội còn có sự hiện diện của Ông Hoàng Xuân Hùng - Ủy viên Hội đồng thành viên; Ông  Lê Xuân Vệ - Trưởng Ban Tổ chức nhân sự;  Ông Đinh Thái Hà - Phó Ban Tài chính kế toán và kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các vị khách mời là Lãnh đạo các Ban chức năng Tập đoàn, Lãnh đạo các đơn vị là cổ đông của Công ty:
Sau lời khai mạc, thay mặt HĐQT, Ông Trần Trung Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trực tiếp điều hành Đại hội. Ông Chủ tịch HĐQT cũng đã báo cáo Đại hội về công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2010, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011 của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí.
 
TS.Trần Trung Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông
 
Thay mặt Ban điều hành, Ông Vũ Đình Duy - UV HĐQT/Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nhiệm vụ Kế hoạch năm 2010 đã đạt được, bao gồm các báo cáo: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch năm 2011; Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và điều chỉnh Kế hoạch năm 2011; Báo cáo tình hình thực hiện các dự án: xây dựng Khu nhà ở CBCNV, xây dựng Nhà máy sản xuất lõi ống cuốn sợi PVTEX Kinh Bắc; tiếp nhận Công ty cổ phần Dầu khí An Thịnh tại Khu Công nghiệp Dệt may Phố Nối - Hưng Yên; hợp tác đầu tư xây dựng các nhà máy kéo sợi tại Khu Công nghiệp Đình Vũ, Nam Định, Huế với các đối tác: Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Công ty cổ phần Sợi Nam Định, Công ty cổ phần Sợi Phú Bài,…
 
TH.S Vũ Đình Duy  - UV HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông
 
Tại Đại hội, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Vũ Trọng Quốc Thịnh đã báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011; Ông Vũ Phương Nam - Kế toán trưởng Công ty đã trình bày các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; Phương án thu xếp vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh năm 2011; Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2011; Phương án điều chỉnh vốn khu nhà ở cho CBCNV - giai đoạn 1;
 
Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua kết quả thực hiện
 Kế hoạch năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch năm 2011
 
Với sự nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo (đạt 100%), thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, quyết nghị giao Ban điều hành tiếp tục triển khai quyết liệt toàn bộ các nội dung đã đề xuất.  
Trong không khí phấn khởi kết thúc một năm tài chính với nhiều thành tựu nổi bật của PVTEX, thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ông Hoàng Xuân Hùng - UV HĐTV Tập đoàn đã phát biểu chỉ đạo. Trong bài phát biểu của mình, Ông đã đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần Hóa dầu và xơ sợi Dầu khí đồng thời Ông cũng cam kết: Lãnh đạo Tập đoàn/Công đoàn Dầu khí Việt Nam luôn theo sát, quan tâm, ủng hộ dự án trọng điểm của PVTEX. Bên cạnh đó, Ông cũng giao nhiệm vụ cho đội ngũ CBCNV PVTEX cần thi đua và nỗ lực hơn nữa nhằm đưa dự án về đích đúng hẹn.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí đã kết thúc thành công tốt đẹp mở ra một trang mới trong lịch sử hình thành và phát triển của Công ty: giai đoạn bàn giao nhà máy và đi vào sản xuất kinh doanh với rất nhiều công việc cần phải làm và những khó khăn thách thức còn ở phía trước nhưng cũng rất đỗi vinh quang và tự hào cho các thế hệ “Người Dầu khí PVTEX”.
 
Ban biên tập website PVTEX

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541075
Trực tuyến: 6