Đại hội đồng cổ đông thường niên2014

(PVTEX) Ngày 15/10/2014, Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

 

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của ông Phan Đình Đức - Thành viên HĐTV, ông Nguyễn Sinh Khang - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, đại diện các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí.

 

Lãnh đạo PVN tham dự Đại hội

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Trung Chí Hiếu theo nguyện vọng cá nhân và đã nhất trí bầu ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần PVTEX.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1962, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giới thiệu và Đại hội đồng Cổ đông bất thường đầu năm 2014 đã bầu giữ chức Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PVTEX từ tháng 3/2014.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PVTEX

Đại hội đã thông qua các báo cáo: (I) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013, phương hướng và nhiệm vụ năm 2014;  (II) Kế hoạch SXKD 2014; (III) Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2013, phương hướng nhiệm vụ 2014 của Ban kiểm soát Công ty; (IV)Phó TGĐ PVTEX sẽ trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014; Báo cáo của Ban Điều hành kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014. Các báo cáo đã nêu rõ thực trạng hiện nay của PVTEX, các khó khăn, tồn tại, vướng mắc và mục tiêu trọng tâm của PVTEX trong thời gian tới.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí diễn ra và kết thúc trong ngày.

Tin bài: Trịnh Việt Nam

 

Trích ngang lý lịch của Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Phạm Anh Tuấn:

 

 

Ông:

Sinh ngày:

Thường trú:

 

Quê quán:

 

Trình độ chuyên môn:

Chức vụ chuyên môn:

Chức vụ đoàn thể:

 

Phạm Anh Tuấn

02/02/1962

Quận 7, TP Hồ Chí Minh

 

Xã Thái Thuần, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Thạc sỹ Quản trị công (Mỹ)

Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc

Phó Bí thư Đảng ủy

 

12,295.25

7.08

+0.06%

2,829.75

4.19

+0.15%

1,337.73

1.41

+0.11%

12,241.00

-11.00

-0.09%

2,399.00

7.00

+0.29%

1,336.00

3.00

+0.23%

Hỗ trợ trực tuyến

 

Hỗ trợ điện thoại

 0225.3614 615 (161) - 0919724288

Email: Huannc@pvtex-dv.vn - carjetaime@gmail.com

Truy cập: 541095
Trực tuyến: 9